Een nieuwe & alternatieve manier om conflicten op te lossen

Bemiddeling is een wettelijke erkende manier om op een gelijke wijze samen op zoek te gaan naar oplossingen van uw conflict zonder hiervoor naar de rechtbank te gaan.