Familiale bemiddeling

Hebben jullie samen een probleem waar jullie maar in blijven vastzitten? Willen jullie graag een eensgezinde oplossing voor jullie conflict? Probeer te vermijden dat jullie naar de rechtbank moeten om hieruit te komen en kies voor bemiddeling.

Wat is een bemiddeling?

Bemiddeling is een wettelijke erkende manier om op een gelijke wijze samen op zoek te gaan naar oplossingen van uw conflict zonder hiervoor naar de rechtbank te gaan. Op die manier bespaart u lange aanslepende en kostelijke juridische procedures.

Waarom een bemiddelaar?

De bemiddelaar laat jullie beiden gelijkwaardig participeren aan het proces, op die manier kunnen jullie luisteren naar elkaars bekommernissen. Dit doet de bemiddelaar zonder partij te trekken voor een van jullie beiden. 

De bemiddelaar  zal geen eindoordeel vellen over jullie geschil en zal ook niet met oplossingen komen. De bemiddelaar stimuleert jullie om samen tot een oplossing te komen waar iedereen beter van wordt.

Waarom kiezen voor bemiddeling bij Flow-mediation?

Bemiddeling is een nieuwe en alternatieve manier om conflicten op te lossen.  

Bij Flow-mediation bent u zeker van een positieve en serene afhandeling. Onze manier van werken biedt de volgende voordelen:

  • Snel: buiten de rechtbank en is onafhankelijk van procedures en wachtlijsten
  • Goedkoop: want de rechtbank kost veel meer
  • Duurzaam: geen winnaars en verliezers zoals in de rechtbank, jullie komen samen tot een akkoord
  • Herstel van relaties: verbeteren van de relaties tussen de partijen
  • Neutraliteit: bemiddelaar is objectief en kiest geen partij
  • Vertrouwelijk: bemiddelaar heeft absoluut beroepsgeheid
  • Vrijwillig: niemand kan gedwongen worden een bemiddeling aan te gaan of verder te zetten

Maatregelen COVID-19

Wegens de Covid-19 maatregelen kan bemiddeling wanneer men wenst ook via videogesprekken. De ervaring leert ons dat dit even vlot gaat als een face-to-face bemiddeling. De voordelen hiervan zijn dat jullie zich niet hoeven te verplaatsen en dat jullie dit in jullie eigen vertrouwde omgeving kunnen doen. Face-to-face gesprekken zijn mogelijk, in de buitenlucht of in onze consultatieruimte mits de benodigde voorzorgsmaatregelingen.

Hoeveel kost een bemiddeling?

Bekijk de tarieven