Familiale bemiddeling

Hebben jullie samen een probleem waar jullie maar in blijven vastzitten? Willen jullie graag een eensgezinde oplossing voor jullie conflict? Probeer te vermijden dat jullie naar de rechtbank moeten om hieruit te komen en kies voor bemiddeling.

Wat is een bemiddeling?

Bemiddeling is een wettelijke erkende manier om op een gelijke wijze samen op zoek te gaan naar oplossingen van uw conflict zonder hiervoor naar de rechtbank te gaan. Op die manier bespaart u lange aanslepende en kostelijke juridische procedures.

Waarom een bemiddelaar?

Sta je voor een familiaal conflict dat je graag zou willen oplossen op een respectvolle en vreedzame manier?  Familieconflicten kunnen uitdagend en emotioneel belastend zijn, De hulp van een bemiddelaar kan hierbij een mogelijke oplossing zijn. 

Neutrale tussenpersoon: Ik ben een neutrale derde partijen zonder persoonlijke belanghebbendheid in de zaak. Dit zorgt ervoor dat iedereen gelijkwaardig wordt gehoord en gerespecteerd, wat de basis vormt voor constructieve gesprekken.

Verbeterde communicatie: Familieconflicten ontstaan vaak door misverstanden en communicatieproblemen. Ik ben erop getraind in het faciliteren van effectieve communicatie, zodat elk familielid de kans krijgt om zijn of haar standpunt duidelijk te maken en naar anderen te luisteren.

Behoud van relaties: In tegenstelling tot juridische gevechten, die vaak leiden tot verharding van standpunten en beschadigde relaties, streeft bemiddeling naar het behoud van familiebanden. Ik help jullie om oplossingen te vinden die voor iedereen aanvaardbaar zijn, waardoor familiebanden worden versterkt in plaats van verbroken.

Kostenbesparend: Bemiddeling is over het algemeen kosteneffectiever dan een juridische strijd. Het kan ook sneller zijn, wat betekent dat je sneller kunt beginnen met herstel en genezing.

Maatwerkoplossingen: Ik begrijp dat elk familieconflict uniek is. Ik zoek samen met jou en je familie om oplossingen te vinden die specifiek zijn afgestemd op jullie behoeften en belangen.

Vertrouwelijkheid: Alles wat tijdens de bemiddeling wordt besproken, wordt vertrouwelijk behandeld. Dit zorgt voor een veilige omgeving waarin gevoelige kwesties openlijk kunnen worden besproken.

Gedeelde verantwoordelijkheid: Bemiddeling moedigt familieleden aan om actief deel te nemen aan het oplossen van hun eigen conflicten. Dit kan een gevoel van empowerment geven en de kans vergroten op langdurige overeenkomsten.

 

Waarom kiezen voor een bemiddelaar die ook psycholoog is?

Een bemiddelaar die ook psycholoog is, kan om verschillende redenen voordeken met zich meebrengen:

Diepgaand inzicht in menselijk gedrag: Als psycholoog heeft de bemiddelaar een diepgaand begrip van menselijke emoties, communicatiepatronen en gedrag. Dit inzicht kan essentieel zijn bij het oplossen van conflicten, omdat veel conflicten voortkomen uit emotionele en psychologische factoren.

Empathie en emotionele ondersteuning: Bemiddelaars met psychologische achtergrond hebben vaak sterke empathische vaardigheden en kunnen cliënten op een ondersteunende manier begeleiden door emotioneel beladen situaties.

Effectievere communicatie: Psychologen zijn getraind in communicatievaardigheden en begrijpen hoe verschillende communicatiestijlen en persoonlijkheden van invloed kunnen zijn op conflicten. Dit kan hen helpen bij het faciliteren van betere gesprekken tussen betrokken partijen.

Identificeren van onderliggende problemen: Een psycholoog-bemiddelaar kan dieper graven om de onderliggende oorzaken van conflicten te begrijpen, zoals persoonlijke trauma’s, emotionele triggers of psychologische stressfactoren. Dit kan leiden tot duurzame oplossingen voor conflicten.

Beheer van emotionele spanning: Conflicten kunnen emotioneel belastend zijn. Een psycholoog-bemiddelaar kan cliënten helpen bij het omgaan met stress, angst of andere emotionele reacties die zich kunnen voordoen tijdens bemiddeling.

Holistische aanpak: De combinatie van bemiddeling en psychologie biedt een holistische benadering van het oplossen van conflicten. Dit kan helpen bij het vinden van oplossingen die niet alleen praktisch, maar ook emotioneel bevredigend zijn voor alle betrokkenen.

Breed toepassingsgebied: Een psycholoog-bemiddelaar kan conflicten in verschillende contexten aanpakken, zoals familiezaken, arbeidsconflicten, echtscheidingen, en meer, omdat psychologische principes en vaardigheden vaak universeel toepasbaar zijn.

In het kort kan een bemiddelaar met een achtergrond in de psychologie een waardevolle aanvulling zijn bij het oplossen van conflicten, omdat ze niet alleen de praktische aspecten van bemiddeling begrijpen, maar ook dieper kunnen ingaan op de psychologische en emotionele aspecten die bijdragen aan conflicten. Dit kan leiden tot effectievere en duurzamere oplossingen voor de betrokken partijen.

 

    Hoeveel kost een bemiddeling?

    Bekijk de tarieven