Sociale bemiddeling

Bemiddeling bij geschillen op de werkvloer. Het gebeurt op alle werkvloeren dat er geschillen of conflicten plaatsvinden. Kleine meningsverschillen of misverstanden groeien dan uit tot langdurige of sluimerende conflicten.

De hoge kost van geschillen op de werkvloer

Het gebeurt op alle werkvloeren dat er geschillen of conflicten plaatsvinden. Kleine meningsverschillen of misverstanden groeien dan uit tot langdurige of sluimerende conflicten. 

Het is duidelijk dat hier voor zowel werkgever als werknemers heel wat nadelige gevolgen mee gepaard gaan, zoals:

 • de communicatie tussen werknemers wordt moeilijk, waardoor de productiviteit afneemt
 • de motivatie om elkaar te helpen vermindert
 • betrokken werknemers worden minder weerbaar en verliezen veerkracht
 • heel wat negatieve stress
 • langdurige afwezigheid van (waardevolle) medewerkers

Al deze gevolgen hebben uiteraard ook een hoog prijskaartje. Zowel financieel als persoonlijk wordt er een hoge prijs betaald. Als werkgever investeert u dan ook beter vroeg dan laat in een bemiddelaar, zodat de verstoorde arbeidsverhoudingen weer kunnen normaliseren.

Conflictbemiddeling op de werkvloer

Op de werkplek is bemiddeling een waardevol instrument om geschillen aan te pakken of op te lossen.
Zo werkt het: 

 • Het is een vertrouwelijk, informeel en vrijwillig proces.
 • De bemiddelaar is volledig onafhankelijk, neutraal en onpartijdig.
 • De bemiddelaar begeleidt de conflictpartijen via een gestructureerde procedure.
 • Alle partijen (twee individuen of een team) worden gelijkwaardig betrokken
 • De bemiddelaar zal trachten de volgende zaken te stimuleren:
 • Het op gang brengen van de communicatie tussen de conflictpartijen
 • Het verbeteren van de onderlinge interactie
 • Een bemiddelaar is dus geen rechter die een beslissing oplegt, maar een onafhankelijke en neutrale gespreksleider
 • Het zijn de partijen zelf die tot een gezamenlijk gedragen oplossing komen.

 

Dit proces heeft volgende doelen voor de partijen:

 • weer zicht krijgen op de essentie, met name hun belangen
 • de communicatie herstellen
 • leren omgaan met eventuele conflicten
 • een oplossing vinden waar alle partijen akkoord mee kunnen gaan
 • nieuwe escalaties vermijden

Dat laat iedereen toe om de relatie weer te herstellen en de draad van het gewone leven weer op te nemen.

Partijen in een arbeidsconflict

Arbeidsconflicten kunnen spelen:

 • tussen werkgever en werknemer
 • tussen collega’s
 • binnen (management)teams en afdelingen

Wanneer is bemiddeling bij arbeidsgeschillen nuttig?

Conflicten op de werkvloer zijn bij uitstek geschikt om met behulp van bemiddeling opgelost te worden. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat arbeidsconflicten vaak ontstaan door miscommunicatie die leidt tot gespannen of verstoorde arbeidsverhoudingen.

Door middel van bemiddeling en onder begeleiding van de neutrale en onpartijdige mediator raken partijen weer met elkaar in gesprek.

Bij een vastlopend conflict op de werkvloer is het wenselijk om zo snel mogelijk een mediator in te schakelen om de verstoorde arbeidsverhoudingen weer te herstellen en te normaliseren.

Bemiddeling bij geschillen op de

werkvloer is mogelijk bij:

 • Oplopende spanningen
 • Samenwerkingsconflicten
 • Herstel van de communicatie
 • Herstel en ‘vernieuwing’ van de werkrelatie
 • Escalatie
 • Geschillen over evaluaties, promoties, loon, functiewijziging, arbeidsvoorwaarden…
 • Het verbreken van de arbeidsrelatie

  Nuttig om te weten

  • Bij een bemiddeling op de werkplek is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten volledig voor eigen rekening neemt (de werkgever kan dit als kost inbrengen). Er kunnen bij de start van het bemiddelingstraject over de kostenverdeling ook andere afspraken gemaakt en vastgelegd worden.
  • De tarieven en kosten worden bij de start van het bemiddelingstraject besproken en vastgelegd in het bemiddelingsprotocol. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.
  • Het ereloon van de bemiddelaar en de kosten zijn niet afhankelijk van het behaalde resultaat of het welslagen van de bemiddeling.

  We stippen ook graag aan dat een bemiddelingstraject aanmerkelijk goedkoper is dan een gerechtelijke procedure.

   Hoeveel kost een bemiddeling?

   Bekijk de tarieven