Tarieven

Sociale bemiddelaar

Bekijk de prijzen voor een sociale bemiddelaar.

Contacteer mij

Neem vrijblijvend contact op met mij.

Wat is het tarief?

Flow-mediation werkt met een uurtarief dat 150 euro/uur bedraagt. Hier kan nog een kost bijkomen voor administratie en verplaatsingen. De partijen worden hier op voorhand van op de hoogte gebracht.

  • Uurtarief bemiddelaar: 150 euro/uur
  • Duur consultatie: +/- 1,5 uur
  • Administratieve kost: opmaken verslagen telefoons en mails: 150 euro/uur

Nuttig om te weten:

  • Bij een bemiddeling op de werkplek is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten volledig voor eigen rekening neemt (de werkgever kan dit als kost inbrengen). Er kunnen bij de start van het bemiddelingstraject over de kostenverdeling ook andere afspraken gemaakt en vastgelegd worden.
  • De tarieven en kosten worden bij de start van het bemiddelingstraject besproken en vastgelegd in het bemiddelingsprotocol. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.
  • Het ereloon van de bemiddelaar en de kosten zijn niet afhankelijk van het behaalde resultaat of het welslagen van de bemiddeling.
  • We stippen ook graag aan dat een bemiddelingstraject aanmerkelijk goedkoper is dan een gerechtelijke procedure.